Archiv rubriky: Články

Jak správně sdílet přístupy do Google Analytics

správa uživatelů v analytics

Potřebujete přidat přístupy agentuře, programátorovi nebo specialistovi na online marketing? Není to opravdu žádná velká věda, a v tomto článku si ukážeme, jak na to. Nejprve je potřeba přejít do režimu Správce  – klikneme tedy na zubaté kolečko. Pak podle toho, jestli sdílíme přístupy na úrovni celého účtu (levý sloupec), pouze vybraného webu (prostřední sloupeček) a nebo

Používáte správce značek (Tag Manager)?

vložení správce značek do webu

Pokud máte reklamní kampaně ve více reklamních sítích a nebo používáte více měřících kódů, určitě to znáte: při každé větší úpravě webu je potřeba tyto kódy znovu vkládat do webu, kontrolovat jestli správně fungují a – znovu platit programátorům za implementaci. Nástrojem, který může hodně těchto starostí odbourat je tzv. správce značek – tag manager.

Jak vložit Facebook Messenger na web

messenger pro facebook

Chcete mít přímo na svém webu facebook chat? Je to jednodušší, než si myslíte! Ukážeme si, jak vložit do webu modul pro Messenger, co pak bude na stránkách vypadat nějak takhle:   …. a po rozkliknutí spustí konverzaci   Důvodů, proč mít na webu takovouto “věc” je řada a nemusíme si je tu všechny popisovat,

Optimalizace pro vyhledávače z pohledu marketingu

Článek byl publikován pod názvem „Problematika optimalizace pro vyhledávače z pohledu marketingu“ na Mezinárodní Masarykově konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Abstrakt Popis problematiky fungování fulltextových internetových vyhledávačů, historie jejich vývoje a naznačení současných i budoucích trendů. Doporučení provozovatelům webových prezentací pro tvorbu jejich marketingové strategie v internetových vyhledávačích. Klíčová slova: seo, vyhledávač,

Úvaha: Relativita poznání jako východisko našeho uvažování

Článek byl publikován jako: Sova, Martin Relativita poznání jako východisko uvažování. Acta Informatica Pragensia. 2013. sv. 2, č. 1, s. 125–131. ISSN 1805-4951 Úvod Tím, jak usedne jedinec do školních lavic, začíná přijímat fakta, prezentovaná mu jako by to byla objektivní realita a neoddiskutovatelná deskripce světa přesně tak, jak je. Nikoliv tedy, jako současný stav poznání, respektive výběr ze současného hlavního názorového

Doporučení pro tvorbu PPC inzerce

Článek byl publikován jako: Sova, Martin Doporučení pro tvorbu PPC inzerce. In DOUCEK, P. (ed.). Vědecká konference doktorského studia FIS 2013. Praha: Oeconomica, 2013, s. 82–88. ISBN 978-80-245-1924-1. Úvod První reklama se na internetu objevila v roce 1994. V 90. letech minulého století byly reklamy provádány na bázi platby za zhlédnutí, počítaném v tisících (CPM) a nejvíce rozšířeným formátem byla bannerová reklama (nejčastěji formát

Úloha prostředníků a zprostředkovatelů na elektronických trzích

Článek vyšel ve sborníku konference Systémové přístupy (SOVA, M. — LUC, L. Úloha prostředníků a zprostředkovatelů na elektronických trzích. In Systémové přístupy 2012. Praha: Oeconomica, 2012, s. 71–75. ISBN 978-80-245-1921-0.) 1 Úvod Příspěvek se snaží přinést nový pohled na problematiku tržních prostředníků a zprostředkovatelů – jednak nahlédnutím do historické úlohy těchto obchodních kategorií, a dále náhledem na jejich